Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

xborntodie
Bóg wie, co się kryje w tym słabym i pijanym sercu..
Reposted fromsilla silla viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa

November 23 2012

xborntodie
xborntodie
Odczekać 6 godzin, albo kilka dni, pare miesięcy, rok. Potem znów zaświeci słońce.
— Nicole Huler, Bo to jest w miłości najstraszniejsze
xborntodie
1232 4e84 390
yes!
Reposted fromKiro Kiro viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
xborntodie
nie mam motywacji do czegokolwiek. żyję, bo żyję, cała filozofia. można nawet powiedzieć, że samoistnie trwam.
Reposted fromawaken awaken viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
xborntodie
9929 61cb 390
xborntodie
A najmocniej przepraszam Cię za to, że Cię przepraszam. Bo nie powinienem był doprowadzić do tego, że mam powód, aby to robić.
— najgoręcej
Reposted fromoutkapa outkapa viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
xborntodie
Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— Suzanne Collins, Igrzyska śmierci

November 01 2012

xborntodie
Wendy, słuchaj, Wendy! Zamiast spać w swoim głupim łóżku, mogłabyś fruwać ze mną gdzieś wysoko i mówić śmieszne rzeczy gwiazdom!
— Piotruś Pan
Reposted frommarysia marysia viatypromantykaq typromantykaq
xborntodie
3078 b925 390
Reposted fromvindurinn vindurinn viatypromantykaq typromantykaq

October 29 2012

xborntodie
Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o minutę za późno.
— W. Shakespeare
xborntodie
- Jak się czujesz?
- Jak ktoś kto trzyma w ręce filiżankę z gorącą herbatą i wie, że zaraz kichnie.
— Imagine Me & You.
Reposted fromnila nila viainvisible-twelve invisible-twelve
xborntodie
Your rules, your games, but it's my heart at stake
— Ross Copperman
Reposted fromnivea nivea viainvisible-twelve invisible-twelve
xborntodie
3814 fa34 390
xborntodie
0239 b005 390
Reposted fromelfu88 elfu88 viainvisible-twelve invisible-twelve
xborntodie
0528 a79d 390
ciekawe.

xborntodie
xborntodie
Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje, ale za każdym razem, gdy Cię widzę, kocham Cię coraz mocniej. Trudno w to uwierzyć, lecz tak właśnie jest.
— Penny Vincenzi - Niebywały skandal
Reposted fromxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa

October 20 2012

xborntodie
xborntodie
4311 5af4 390
Reposted fromlaj laj viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl